Archives for Nyheter

Bluffar Ica verkligen?

Enligt dagens DN sÃ¥ bluffar Ica genom att ändra priserna inför PROs Ã¥rliga prisgranskning. Men av artikelns innehÃ¥ll kan jag inte se nÃ¥got statistiskt säkerställt bevis för det. De borde jämfört prisskillnader mellan andra veckor pÃ¥ Ã¥ret för att vederlägga att just prisjusteringen före och efter prisgranskningen var en medveten höjning. Det kan väl inte […]

$150 000 per låt?

Charles Nesson hävdar att RIAA:s processkampanj mot Joel Tenenbaum är ett författningsvidrigt missbruk av lagen. Han ifrÃ¥gasätter rimligheten i att privata aktörer med egenintresse kan ägna sig Ã¥t polisiär myndighetsutövning, uppsöka och stämma vem som helst. Och att det tänkbara skadestÃ¥ndet kan vara sÃ¥ högt som 150.000 dollar per lÃ¥t. Kongressens avsikt med avskräckningslagen var […]

Skivbolagens matematik

Nyligen uppmärksammade rättsfall har fÃ¥tt mig att fundera över logiken i de domar som utfärdats. Grunden till att Ã¥tal väckts är tvÃ¥: IntrÃ¥ng har gjorts i upphovsrätten. En (ekonomisk) skada har orsakats av intrÃ¥nget. Att upphovsrättsbrott är vanligt förekommande är nog inte sÃ¥ förvÃ¥nande. Även om bevisningen däromkring är lite si och sÃ¥. Exempelvis i […]

Rättegången

Med anledning av den pÃ¥gÃ¥ende rättegÃ¥ngen mot killarna bakom The Pirate Bay tänkte jag skriva min inställning till det som jag anser är en juridisk, politisk och moralisk frÃ¥ga. Jag gÃ¥r igenom varför: Juridisk: Mina kunskaper i juridik är förvisso begränsade, men jag är trots det realistisk och inser att det faktiskt föreligger en chans […]

Pest eller kolera?

USA har gÃ¥tt till val och valt en ny president. Omvärlden jublar, svenskarna likasÃ¥. Att omvärlden favoriserat Barack Obama är nog ganska tydligt, men varför? Obama i all ära, men jag tycker det är tydligt att man i första hand väljer bort nÃ¥gonting. Man väljer bort Bush, Republikaner och Irak-krig. Därmed inte menat att Obama […]

Finanskrisen – en kommentar

Jag känner ett behov att kommentera den rÃ¥dande ”finanskrisen”, som lär vara en fastighetsbubbla i grund och botten. Det här är min uppfattning om vad som har hänt: Bush-administrationen haft som mÃ¥l att alla ska kunna äga sin bostad. Bankerna har lÃ¥nat ut pengar för fastighetsköp med för dÃ¥lig säkerhet. Redan belÃ¥nade fastigheter som ökat […]

Paul Krugman

Det omdiskuterade priset i ekonomi till Alfreds Nobels minne tilldelades idag Paul Krugman. Jag har inte tagit del av hans teorier tidigare men jag kände igen hans teori: [som] förklarar varför världshandeln i själva verket domineras av länder med likartade förutsättningar som handlar med likartade produkter i motsats till den traditionella handelsteorin som bygger pÃ¥ […]

Sekularism

Detta inlägget handlar om sekularism och grundar sig i en kort diskussion jag hade med en kompis via SMS idag, en nyligen läst bok och dito sedd film. Diskussionen berörde alltsÃ¥ sekularism i Sverige och ett aktuellt exempel där medborgare inte kan skilja pÃ¥ en sekulär stats byrÃ¥krati och religiösa förevändningar. Sverige är i min […]