Archives for Konsumenträtt

Otto vs. telefonförsäljarna

Här kommer en reflexion kring mitt eget bemötande av telefonförsäljare efter att ha läst Telefonuppringarsvar, en frÃ¥ga ställd till Magdalena Ribbing. Jag uppfattas nog som otrevlig av mÃ¥nga telefonförsäljare. Det är inget jag strävar efter, men jag finner ingen anledning att vara trevlig tillbaka när: Jag blir störd av nÃ¥gon jag inte har en personlig eller […]

Bluffar Ica verkligen?

Enligt dagens DN sÃ¥ bluffar Ica genom att ändra priserna inför PROs Ã¥rliga prisgranskning. Men av artikelns innehÃ¥ll kan jag inte se nÃ¥got statistiskt säkerställt bevis för det. De borde jämfört prisskillnader mellan andra veckor pÃ¥ Ã¥ret för att vederlägga att just prisjusteringen före och efter prisgranskningen var en medveten höjning. Det kan väl inte […]

Open letter to Portmeirion Potteries

Dear Sir/Madame, I’ve heard from my local kitchenware store that the large Spode tea cups and saucers will be taken out of production. Since my girlfriend and I recently started collecting these wonderful pieces of china we are very disappointed to hear this. The Spode porcelain is eternal in its grace and beauty, and it […]

$150 000 per låt?

Charles Nesson hävdar att RIAA:s processkampanj mot Joel Tenenbaum är ett författningsvidrigt missbruk av lagen. Han ifrÃ¥gasätter rimligheten i att privata aktörer med egenintresse kan ägna sig Ã¥t polisiär myndighetsutövning, uppsöka och stämma vem som helst. Och att det tänkbara skadestÃ¥ndet kan vara sÃ¥ högt som 150.000 dollar per lÃ¥t. Kongressens avsikt med avskräckningslagen var […]

Skivbolagens matematik

Nyligen uppmärksammade rättsfall har fÃ¥tt mig att fundera över logiken i de domar som utfärdats. Grunden till att Ã¥tal väckts är tvÃ¥: IntrÃ¥ng har gjorts i upphovsrätten. En (ekonomisk) skada har orsakats av intrÃ¥nget. Att upphovsrättsbrott är vanligt förekommande är nog inte sÃ¥ förvÃ¥nande. Även om bevisningen däromkring är lite si och sÃ¥. Exempelvis i […]

Ideologi, konsumenträtt och upphovsrätt.

IgÃ¥r funderade jag pÃ¥ den ideologiska likheten mellan mina tvÃ¥ politiska intresseomrÃ¥den: (digital) upphovsrätt och konsumenträtt. LÃ¥t mig förklara: Min definition av ett samhället (stats) främsta syfte är att tillgodo se grundläggande behov till samtliga invÃ¥nare sÃ¥ som mat och tak över huvudet. För att göra det inför man diverse verktyg, varav det mest grundläggande […]