Jag har tidigare tagit upp problematiken kring medias moralisering kring människans bidrag till global uppvärmning. I helgen läste jag i Göteborgsposten att ”en stor hund förbrukar mer än en stadsjeep” enligt rön frÃ¥n nya zeeländska forskare. Det är nästan Illustrerad vetenskap-status pÃ¥ den.

Media, som generellt tror att man uppnÃ¥r objektivitet genom att lÃ¥ta en frÃ¥n ”för-” och en frÃ¥n ”emotsidan” komma till tals jämte varandra, har turligt nog för vana att lÃ¥ta Christian Azar komma till tals om det gäller frÃ¥gor kring global uppvärmning. I just den här frÃ¥gan har han ett väldigt bra svar:

Det kan bli en manisk upptagenhet av att vi ska göra si eller så, om det är fel att ha hund eller häst, eller något annat. Sådant hjälper oss inte framåt.

Det eviga moraliserandet lägger bara fokus på att det alltid finns något som är lite bättre: grönsaker bättre än kött, cykel bättre än bil, gå bättre än häst och vagn, fasta bättre än äta. Vart ska det sluta?

Politiska styrmedel för att reglera utsläpp, och därigenom mildra den globala uppvärmningen, är tydligen inget för medier.