Här kommer ett inlägg, baserat pÃ¥ kapitel 14 (”Om Thailandsresor och att äta hamburgare i en stadsjeep”) i Christian Azars bok Makten över klimatet som jag nyligen läste. Kapitlet handlar om hur media predikar hur vi ska leva, eller rättare sagt hur vi inte ska leva. AlltsÃ¥ vad som i vÃ¥rt leverne bidrar till global uppvärmning och vad som anses vara ”klimatsmart”.

Jag har upptäckt att min skepcis i frÃ¥gan om global uppvärmning genom mänskliga utsläpp rör precis det här. Jag vill understryka att jag inte är en sÃ¥kallad ”klimatförnekare” utan litar fullständigt pÃ¥ IPCCs sammanställning av forskningsläget. Det känns väldigt naivt och dumdristigt att ifrÃ¥gasätta den samlade vetenskapens rön när det snudd pÃ¥ rÃ¥der konsesus.

Men inom mig har jag ändÃ¥ upplevt en avsmak mot exempelvis Al Gores predikande och medier som TV4. Christian Azar sätter fingret pÃ¥ just det jag reagerat mot, dvs behovet att moralisera. TV4 (och andra) försöker tjäna goodwill genom att lära oss hur vi ska leva och vi bombas av information om koldioxsidutsläpp frÃ¥n ditten och datten. Nu senast igÃ¥r frÃ¥n Google-sökningar (sic!). MÃ¥nga sÃ¥dana ”rön” är ofta helt tagna ur sitt sammanhang. PÃ¥ samma sätt som Dell och andra företag som hävdar sig vara, eller bli, koldioxidneutrala, sÃ¥ missar man ofta helhetsbilden.

När det gäller moraliserandet i media rör det sig allt som oftast vårt vardagliga liv, hur vi äter, duschar och färdas. Allt det kräver energi och majoriteten får vi ifrån vårt gemensamma energiförsörjningssystem eller genom drivmedel i motorer. Visserligen kan vi göra ett eget val men valfriheten är ytterst begränsat i det första fallet. När det gäller transporter har vi ju betydligt större valfrihet, men även där är det politiska krafter och marknaden som skapar förutsättningar för att vi ens ska kunna göra ett miljömedvetet val.

Således vill jag påstå, med viss medhåll från Christian Azars bok, att hur vi lever och färdas har ganska lite miljöpåverkan eftersom att någon annan kommer släppa ut den mängden koldioxid som jag avstår, ifall jag väljer att cykla istället för att åka bil. Krasst sett så är det så. Vi har ett tak på koldioxidutsläpp inom EU. Så väljer du att cykla så ska du istället köpa utsläppsrätter motsvarande vad bilåkande hade släppt ut. Bara då har du faktiskt hindrat att koldioxiden släpps ut, eftersom du inte lär utnyttja din utsläppsrätt om du väljer att cykla istället.

Så det ska alltså kosta att välja cykeln framför bilen? Vore det inte rimligare att bilåkare och de som faktiskt släpper ut något kompenserar genom att köpa utsläppsrätter? Jo, så borde det vara. Men då har ju det totala utsläppet inte minskat. Taket vi har i Europa är visserligen satt för att minska utsläppen över åren, men systemet tillåter inte att man bidrar till en ännu större minskning, annat än om du köper utsläppsrätter och inte använder dem (dvs släpper ut motsvarande mängd du köpt för). Alltså har vi ett system där det kostar för de som verkligen vill vara miljömedvetna (och inser hur systemet fungerar) och de som tror sig vara miljömedvetna gör egentligen ingen nytta. Det är i den sistnämnda gruppen som jag vill hävda att medias predikande av förändrat leverne till ett klimatsmart liv hamnar.

Nu ska vi dock inte glöma, och det pÃ¥pekar Christian Azar, att man ska leva som man lär. Tycker man det är bättre för miljön att cykla än att Ã¥ka bil och vill att alla andra ska göra det, sÃ¥ ska man leva sÃ¥! PÃ¥ det sättet visar man politiker Ã¥t vilket hÃ¥ll vi vill gÃ¥. Om du tycker att Thailandsresor ska beläggas med en ”klimatskatt”, köp dÃ¥ utsläppsrätter för de utsläpp som din flygresa gör.

För att summera min åsikt: sluta moralisera över vårt dagliga leverne, utan fokusera i att hitta lösningar som totalt sett minskar utsläppen och tillåter de som vill vara ännu mer bidragande till en minskning av utsläppen att göra det utan kostnad. Media som TV4 och andra fokuserar för lättvindigt på enskilda individers handlanden istället för att våga ta en politisk ställning och ge förslag på strukturella förändringar!